Recenzia volumului „Anastasis” realizată de Octavian Apahideanu

 

QUO VADIS, DOMINE?

Adrian Georgescu - Anastasis IIParcurgem în prezent o perioadă de criză complexă, referitor la care menţionez doar câteva aspecte morale: manipulări, debusolări, crize de identitate individuale şi colective, crize de socializare, de orientare, de sens, ranversări şi/sau minimalizări ale sistemelor de valori diriguitoare până inclusiv în perioada interbelică: triada lui Platon (Bine, Frumos şi Adevăr) şi valorile religioase esenţiale şi etice (Decalogul şi celelalte precepte generoase).

Apare legitimă întrebarea „Quo vadis, Domine?”. Răspunsul meu, preluat parţial de la scriitoarea contemporană Ioana Pârvulescu: în cel mult 1-2 generaţii, sătui de haos valoric, detracări, vulgaritate, vicii şi asasinate literare şi artistice, ne vom întoarce la pilonii de rezistenţă ai culturii europene: filosofie elină, drept roman şi creştinism.

Creştinismul are, direcţionări înalte, pe verticală (credinţa în Dumnezeu, nemurirea sufletului, Judecata de Apoi) şi direcţionări orizontale, menite să ne asigure vieţuirea şi convieţuirea (asistenţa socială, cultura religioasă şi etica religioasă).

Direcţionarea pe orizontală, cu preponderenţă etica creştină,  este slujită de preoţi (o parte din sarcinile lor) şi de oameni religioşi de marcă, spirite creştine luminate, repere spirituale, sare a pământului, – exempli gratia scriitorul Adrian Georgescu, prin el însuşi şi prin cărţile sale.

Despre scriitorul Adrian Georgescu, în mod paradoxal, se pot spune multe şi puţine.

Dintre cele multe: creştin, cultivat, erudit, politicos, depozitar de toleranţă creştină, modest, smerit, generos şi cu multe alte calităţi.

Despre cele puţine: parcimonios în oferirea datelor biografice personale. Din modestie, smerenie şi pentru evitarea trufiei. Mostre: neobişnuitul sumar al datelor biografice în toate cronicile şi exegezele cărţilor domniei sale; aceeaşi reţinere şi discreţie la întâlnirile cu cititorii, rejectarea calificativului scriitor în favoarea unei sintagme de încântătoare modestie şi smerenie – „doar un om care scrie. Însoţitori de marcă: Julien Green („Singura mea ambiţie este să fiu om”), Petre Ţuţea („Nu sunt filosof, doar un gânditor creştin”) şi alţii.

Despre cărţile domnului Adrian Georgescu s-ar putea glosa mult.

Ultrarezumativ, – 23 de cărţi, în majoritatea lor apărute în mai multe ediţii,„Anastasis”, a 24-a;

– originalitate incontestabilă în idei şi scriitură;

– loc bine definit, rezervat, în literatura română.

 

Cartea „Anastasis”, lansată recent, împlineşte un triptic cu acelaşi nume. Asemenea oricărora dintre cărţile unui triptic, „Anastasis” poate fi citită independent de celelalte, în cazul tripticului neexistând particularitatea din trilogii, „urmare a cărţii precedente.”

Titlul primului volum al tripticului, „Descensio” şi spiritul volumelor doi şi trei evocă o scufundare introspectivă cu revelarea condiţiei sufleteşti chinuite, o coborâre dantescă în purgatoriul propriu.

Volumul al doilea, intitulat „Chilii”  detaliază alternanţa interioară între –  citez următorul cuvânt – „putregaiurile” din suflet, calcinarea prin rugăciuni şi distilarea prin mângâierile Sfintei Treimi şi Maicii Domnului.

Volumul al treilea, „Anastasis”, de curând lansat, confirmă din plin adagiul latin „Finis coronat opus”.

Cartea poate fi receptată fie ca o sumă de solilocvii, amintind prin dialogul cu propria conştiinţă şi prin calităţile literare de „Solilocviile” Sfântului Augustin, fie ca un jurnal al trăirilor duhovniceşti ale autorului, prin extensie ale creştinului.

Meditaţiile şi trăirile autorului, alias creştinului sunt rânduite în capitole, intitulate invariabil la fel,  „Ziua”, „Noaptea”, „Ziua”, „Noaptea”….Procedeul pare menit să evoce unirea cu Dumnezeu, – iarăşi citez din volum – „în chip inseparabil în orice timp şi în orice loc.” Credinţa fiind aceeaşi zi de zi, marcarea zilelor calendaristice ar fi fost de prisos.

Frământările sufleteşti ale autorului/creştinului în crescendo spiritual de-a lungul cărţii tind treptat către limpezire. Îndoielile se răresc, întrebările devin retorice, slava Sfintei Treimi se purifică.

Cu o frecvenţă progresiv crescândă pe parcursul cărţii, autorul se socoteşte bătrân şi promite ceea ce ştie că Dumnezeu aşteaptă de la el: blândeţe, smerenie şi adevăr. A realizat metanoia, adică schimbarea pozitivă a spiritului, orientarea fundamentală a vieţii, pe calea către îndumnezeire. Cred că metanoia este cea care a dat titlul volumului şi tripticului, „Anastasis” însemnând în limba greacă Înviere.

Spre finalul cărţii, autorul mărturiseşte pe Dumnezeu cu scrisul, cu inima, şi cu mintea. Iubirea lui de Dumnezeu s-a extins şi la iubirea de oameni.

Sub aspectul scriiturii, „ochiul structurant” (Jean Starobinski) al exegetului sau recenzentului observă de la primele pagini un stil perfect adaptat conţinutului. La fervoarea mistică a autorului ( flux, şuvoi, tornadă uneori) stilul este aproape vorbit, muzical, vioi, pasional. Nici o alegaţie, nici un aparat critic, care să împiedice curgerea continuă.Şuvoi. O carte dintr-o suflare. Totul de la sine, natural, invocativ adesea, cu incantaţii, metafore, simboluri (prunii, pomii cu rod, frunzele roşii, sângerânde, etc.), expresii aparent necenzurate, epitete tari, baudlerisme, sintaxă proprie şi alte licenţe şocante.

„Limba este casa fiinţei” spune Heidegger. Prin ea, fiinţa, autorul creştin,  se nemureşte şi sub aspect literar. Oscar Wilde are dreptate: perenitatea unei opere literare o dă stilul.

În ansamblul ei, cartea „Anastasis” îl reprezintă pe autor (Homo religiosus), convinge prin conţinut (al unui Homo eticus) şi prin stilul inconfundabil (al unui  Homo aestheticus).

În loc de concluzii adaug convingerea că autorul, scriitorul Adrian Georgescu se orânduieşte şi se rostuieşte în onoranta galerie de chilii Ţuţea-Steinhardt-Zoe Dumitrescu Buşulenga, iar cartea „Anastasis”, va fi pentru cititorii ei o poartă deschisă către spiritualitatea tradiţională creştină.

                                      Octavian Apahideanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s